Autoreel AB

Över 3 000 modellerande sorgmitten.

LOUK AB som är ett konsult och utvecklingsbolag med inriktning på att utveckla kundanpassade slang och kabel vindor startar Autoreel AB för att via ett antal starka agenturer förse marknaden med standard slang och kabel upprullare. Tänkta kunder är verkstads industrin, transport, gruv- och skogs-industrin, kemikalie och processindustrin, reningsverk och företag som håller på med sanering etc. Man har tidigare med erfarenhet från Ergoreel AB och Winkler & Sundbergs slangupprullare skapat en förståelse för marknadens behov samt påbörjat en utveckling av tillbehör för att optimera hanteringen av slang och kabel.

Rulla till toppen